Blisko sto zadań poprawiających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych jest w realizacji, niemal trzydzieści zostało zakończonych, a prawie dwieście czterdzieści jest na etapie przygotowania. Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej przyjęty został do realizacji na lata 2021-2024. Na wielu przejściach jest już bezpieczniej.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Jaki jest stan realizacji w powiecie żagańskim?
Zdjęcie ilustracyjne – fot. GDDKiA/gov.pl

Działania polegające na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych to jedno z podstawowych założeń Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej zaplanowanego do realizacji w latach 2021-2024. W programie zostało ujętych blisko trzysta siedemdziesiąt przejść dla pieszych na drogach krajowych w województwie lubuskim. Niemal trzydzieści przejść zostało już doświetlonych, a na części z nich wprowadzone zostały również dodatkowe elementy zwiększające bezpieczeństwo pieszych. Oprócz oświetlenia dedykowanego pojawiła się np. wzbudzana sygnalizacja świetlna, a także wyspy. Efekty tych działań są już widoczne m.in. w Żaganiu na drodze krajowe nr 12 (cztery przejścia).

Zobacz:  Velo Sprotavia prawie gotowa

W realizacji jest obecnie blisko sto zadań. Obowiązkiem wykonawców jest opracowanie projektu, uzyskanie niezbędnych decyzji i zezwoleń oraz wykonanie prac w terenie. Kolejnych blisko dwieście czterdzieści jest na etapie przygotowania. Na realizację dwudziestu z nich jeszcze w tym roku GDDKiA ogłosi przetarg.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 jest pierwszym samodzielnym programem wieloletnim z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę. To naturalna kolej rzeczy wynikająca z priorytetu nadanego ochronie pieszych na przejściach wraz ze zmianami ustawowymi, w których od 1 stycznia 2021 r. przyznano pierwszeństwo pieszemu wyrażającemu zamiar przejścia przez jezdnię. W związku z czym w pierwszej kolejności planowane są działania poprawiające bezpieczeństwo na znaczącej liczbie przejść dla pieszych poprzez m.in. ich doświetlenie, oznakowanie, czy budowę azyli.

Co o tym sądzisz? Zostaw komentarz