Kolonoskopia, cytologia, mammografia, profilaktyka i diagnostyka nowotworów głowy i szyi, a także rehabilitacja schorzeń związanych z wykonywaną pracą – to bezpłatne badania profilaktyczne z których mogą obecnie skorzystać Lubuszanie.

Bezpłatne badania profilaktyczne dla Lubuszan
Zdjęcie ilustracyjne – fot. Unsplash

Aktualnie na terenie województwa lubuskiego realizowane są cztery programy zdrowotne. – Zdrowie jest najważniejsze. Pamiętajmy, że zależy ono w dużej mierze od nas samych. Dlatego warto korzystać z badań profilaktycznych. Urząd marszałkowski realizuje różne programy mające na celu profilaktykę i wczesną diagnostykę chorób. Obecnie trwają cztery takie programy, z których bezpłatnie mogą skorzystać mieszkańcy województwa lubuskiego – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Kolonoskopia

Bezpłatne badania profilaktyczne w ramach tego projektu mogą wykonać mieszkańcy powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, a także osoby, które na terenie tych powiatów pracują lub się uczą. Badania przysługują osobom w wieku 55-64 lata lub w wieku 25-65 lat z potwierdzonym obciążeniem genetycznym pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP.

Na badanie można umówić się bezpośrednio w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze lub za pośrednictwem lekarza rodzinnego w jednej w wymienionych placówek:

 • Medkol, pl. Kolejarza 1 w Zielonej Górze, tel. 68 452 15 59.
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ ul. Bolesława Chrobrego 2 w Zielonej Górze, tel. 68 320 22 25.
 • VITA Zespół Lekarza Rodzinnego s.c., Elżbieta Tomiak i Wspólnicy, ul. Dworcowa 2 w Otyniu, tel. 68 355 02 91, 68 355 09 51.
 • Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy spółka partnerska, ul. Kopernika 2 w Nowym Miasteczku, tel. 68 388 82 35.

W ramach projektu finansowane są także płyn znieczulający, ocena histopatologiczna, oraz zwrot kosztów za dojazd na badania dla pacjentów spoza Zielonej Góry.

Cytologia i mammografia – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi

Bezpłatne badania mammograficzne w ramach tego projektu mogą wykonać mieszkanki województwa lubuskiego w wieku od 50 do 69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi w ubiegłym roku pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach i nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi.

Idąc na bezpłatne badania mammograficzne należy pamiętać, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL oraz wcześniej wykonane badania mammograficzne. Trasa przejazdu mammobusów dostępna jest na stronie internetowej profilaktyka.lubuskie.pl lub na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Stacjonarnie można zbadać się w:

 • NZOZ Panoramix, ul. Piłsudskiego 47 w Gorzowie Wlkp., tel. 95 781 47 00, 95 729 42 80;
 • New Medical Sp. z o.o. ul Chemiczna 12 w Gorzowie Wlkp., tel. 95 735 74 00, 531 357 400;
 • NZOZ „Diagnostyk”, ul. Wazów 42 w Zielonej Górze, tel. 68 452 77 94 oraz ul. Wandy 27 w Zielonej Górze, tel. 68 452 78 07;
 • 105. Kresowy Szpital Wojskowy, ul. Domańskiego 2 w Żarach, tel. 68 470 79 01.
Zobacz:  Wracają upały w Lubuskiem. W weekend na termometrach znów zobaczymy 30 stopni

Natomiast w przypadku cytologii,bezpłatne badania przysługują mieszkankom woj. lubuskiego, kobietom w wieku 25-59 lat, które nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat.

Lista placówek, które wykonują badania cytologiczne dostępna jest w internecie na stronie Urzędu Marszałkowskiego oraz na stronie internetowej LOW NFZ z zakładce „Profilaktyka”. Darmowe badania cytologiczne można wykonywać przez cały rok, w ramach Programu Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy finansowanego przez NFZ.

Ważne: Kobiety obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne, zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka), mogą korzystać z cytologii w ramach programu co 12 miesięcy.

Profilaktyka nowotworów głowy i szyi

Program skierowany jest do pacjentów w wieku 40-65 lat, którzy mają co najmniej jeden z poniżej wymienionych objawów przez minimum 3 tygodnie i nie są to objawy związane z infekcją górnych dróg oddechowych:

 • pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone lub białe naloty w jamie ustnej
 • ból gardła
 • przewlekła chrypka
 • guz na szyi
 • niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa
 • ból w trakcie oraz/lub problemy z przełykaniem.

Realizujemy ten program, bo o wiele tańsza jest profilaktyka i wczesna diagnostyka, a najważniejsze, daje gwarancje skutecznego wyleczenia raka. Chcemy zwrócić uwagę mieszkańcom naszego regionu, że bezpłatnie badamy i można się zgłosić – tłumaczy marszałek Elżbieta Anna Polak.

Aby skorzystać z badań, należy zarejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu (68) 32 96 621 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Skierowanie nie jest wymagane. Bezpłatne badania odbywają się w poradni laryngologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Jest jeszcze duży limit wolnych miejsc. Czas oczekiwania jest krótki i wynosi około 1-2 tygodnie. Badania wykonywane są zarówno w godzinach przedpołudniowych jak i popołudniowych.

Program polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy

Program skierowany jest do zamieszkujących teren województwa lubuskiego osób w wieku aktywności zawodowej, pracujących i powracających do pracy, u których stwierdzono schorzenie układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego związane ze sposobem wykonywania pracy, kwalifikujące się do leczenia z zastosowaniem metod rehabilitacji medycznej. Do programu kwalifikują się więc:

 • Mieszkańcy województwa lubuskiego w wieku aktywności zawodowej pozostający w zatrudnieniu, którzy z powodu schorzeń układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, odczuwają ograniczenie w wykonywaniu pracy zarobkowej lub są zagrożeni utratą zdolności do pracy (kryterium to dotyczy także uczniów szkół o profilu zawodowym, odbywających praktyczną naukę zawodu);
 • Mieszkańcy województwa lubuskiego w wieku aktywności zawodowej pozostający bez zatrudnienia (bezrobotni) doświadczający problemów z podjęciem zatrudnienia lub powrotem na rynek pracy na skutek choroby lub niepełnosprawności (dotyczy schorzeń układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych), u których rokowanie co do odzyskania sprawności i zdolności do pracy jest pozytywne. Istotnym kryterium kwalifikującym do udziału w Programie jest kryterium zdrowotne.
Zobacz:  Wracają upały w Lubuskiem. W weekend na termometrach znów zobaczymy 30 stopni

Realizatorami projektu są: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze oraz Agnieszka Bażant „Rehabilitacja” ze Strzelec Krajeńskich.

Program rehabilitacji zdrowotnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze to projekt dla osób w wieku aktywności zawodowej (300 osób, w tym 90 w wieku 50 lat lub więcej) z powiatu Miasto Zielona Góra, zielonogórskiego, nowosolskiego i krośnieńskiego. W projekcie przewidziano wsparcie dla osób obciążonych schorzeniami układu ruchu i/lub obwodowego układu nerwowego wskutek sposobu wykonywania pracy, a przez to narażonym na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych (os. pracujące) lub na pogłębienie wykluczenia zawodowego (os. niezatrudnione).

Projekt. zakłada upowszechnienie wiedzy o problemach zdrowotnych i możliwości przeciwdziałania im oraz przewiduje udzielenie bezpośrednich świadczeń rehabilitacyjnych. Okres realizacji: 01-07-2021 – 30-06-2023

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach realizuje projekt pod nazwą „Rehabilitacja w Przełazach 2021-2023”. Grupę docelową stanowi 250 osób (w tym 160 kobiet), w tym  minimum 129 osób po 50 roku życia, będących mieszkańcami  woj. lubuskiego, którzy zamieszkują, uczą się lub pracują na ter. woj. lub.) w wieku aktywności zawodowej (os pracujące oraz pozostające bez zatrudnienia chcące powrócić do pracy), kwalifikujący się do leczenia z zastosowaniem metod rehabilitacji medycznej w związku ze zdiagnozowanymi ograniczeniami zdrowotnymi związanymi ze sposobem wykonywania pracy. 30% uczestników będzie pochodzić z terenów wiejskich.- 75 osób a 20% UP stanowić będą mieszkańcy miast średnich. – 50 osób.

Osoba aktywna zawodowo to osoba pracująca albo pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem, pozostająca w zatrudnieniu, która z powodu schorzeń układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, odczuwają ograniczenie w wykonywaniu pracy zarobkowej lub są zagrożeni utratą zdolności do pracy.

Zobacz:  Wracają upały w Lubuskiem. W weekend na termometrach znów zobaczymy 30 stopni

Osoby w wieku aktywności zawodowej pozostający bez zatrudnienia (bezrobotni) doświadczający problemów z podjęciem zatrudnienia lub powrotem na rynek pracy. Uczestnicy nie mogą korzystać z podobnych świadczeń u wnioskodawcy finansowanych ze środków publicznych. Dostęp do świadczeń jest zgodny z zasadą wyrównywania szans płci – ze względu na gorszą sytuację kobiet, one będą miały preferencje z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Program ma służyć zminimalizowanie ryzyka powrotu problemu zdrowotnego oraz ułatwieniu procesu zdrowienia. Okres realizacji: od 01-07-2021 do 30-03-2023.

Rehabilitujemy skutecznie-program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego” to z kolei projekt Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze, który realizowany będzie do 30 maja 2023. Wsparciem objętych będzie 720 osób w tym 140 powyżej 50 roku życia.

W projekcie oferowane wsparcie dla Lubuszan w wieku aktywności zawodowej, pracujących i powracających do pracy, u których stwierdzono schorzenia układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego związane ze sposobem wykonywanej pracy.

W ramach zadań przewidzianych do realizacji zaproponowano zgodnie z przyjętym RPZ działania informacyjno-edukacyjne, konsultacje med. (lek. reh. med., lek. med. pracy), świadczenia reh. med. (zab. fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, masaż), wsparcie psychologiczne, edukację profilaktyczno-zdrowotną w ramach konsultacji profilaktyczno-fizjoterapeutycznych z el. szkolenia.

Fizjoterapia w powiecie strzelecko-drezdeneckim” to zadanie realizowane przez Agnieszkę Bażant „Rehabilitacja” ze Strzelec Krajeńskich. Obejmuje wsparciem 150 osób w tym 45 powyżej 50 roku życia. Realizowany będzie do 31 stycznia 2023.

Program obejmuje zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacji medycznej osobom w wieku aktywności zawodowej z pow. strzelecko-drezdeneckiego, obciążonym schorzeniami układu ruchu i/lub obwodowego układu nerwowego wskutek sposobu wykonywania pracy, a przez to narażonym na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych (os. pracujące) lub na pogłębienie wykluczenia zawodowego (os. niezatrudnione).

Projekt zakłada upowszechnienie wiedzy o problemach zdrowotnych Lubuszan i możliwościach przeciwdziałania im oraz przewiduje udzielenie bezpośrednich świadczeń rehabilitacyjnych w ramach indywidualnego programu usprawniania (konsultacje medyczne i rehabilitacyjne, zabiegi usprawniające, wsparcie psychologiczne, poradnictwo medyczno–zawodowe), umożliwiającego przywrócenie pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności utrzymującej zdolność do kontynuacji lub podjęcia zatrudnienia.

Co o tym sądzisz? Zostaw komentarz