Powiat Żagański rozpoczyna kolejną edycję konkursu Powiatowy Laur Kultury. To już tradycja żagańskiego samorządu, która ma na celu scalanie regionalnego świata kultury. Kandydatów można zgłaszać do 20 lutego.

Powiat Żagański rozpoczyna kolejną edycję konkursu Powiatowy Laur Kultury
fot. Powiat Żagański

Honorowy Powiatowy Laur Kultury będzie przyznawany za działalność w zakresie kultury, w szczególności za: promowanie, udostępnianie, upowszechnianie i organizowanie przedsięwzięć w zakresie kultury na terenie powiatu żagańskiego, podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu oraz podejmowanie działań w zakresie edukacji kulturalnej.

Kapituła konkursu przyznaje raz w roku: Powiatowy Laur Kultury wraz z nagrodą pieniężną 2.000 złotych, Wyróżnienie I stopnia wraz z nagrodą pieniężną 1.500 złotych oraz Wyróżnienie II stopnia wraz z nagrodą pieniężną 1.000 złotych. Skład Kapituły Powiatowego Lauru Kultury, to przewodniczący kapituły, czterech radnych powiatu żagańskiego, trzech pracowników Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz maksymalnie trzech przedstawicieli prasy.

Zobacz:  Powiat żagański kupuje nowe autobusy

Kandydatów do tego prestiżowego wyróżnienia można zgłaszać do 20 lutego br., poprzez wypełnienie i złożenie wniosku w Starostwie Powiatowym w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39 – osobiście lub za pośrednictwem poczty. Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Powiatu Żagańskiego.

Co o tym sądzisz? Zostaw komentarz