Już po raz trzeci zarząd województwa przyznał stypendia Lubuskie Talenty 2021 uczniom szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z Lubuskiego.

Lubuskie Talenty 2021. Sprawdź listę stypendystów
fot. Pexels

W tym roku wpłynęło ponad 700 wniosków od naszych najzdolniejszych uczniów – 149 ze szkół podstawowych i 209 z liceów. Prymusi otrzymają stypendia w wysokości odpowiednio po 600 zł i 800 zł. Stypendystom serdecznie gratuluję – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki. – Lubuskie Talenty to największy i najbardziej prestiżowy program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych i liceów w historii województwa. Poprzez jego realizację chcemy wyrównać szanse dzieci i młodzieży w województwie lubuskim po to, by mogli rozwijać swoje pasje i zdolności. Europejski Fundusz Społeczny kładzie nacisk, aby promować te przedmioty dydaktyczne, które mają przyszłość – dodaje.

Zobacz:  Kiedy będzie gotowa autostrada A18? GDDKiA podała termin

W tym roku liczba stypendiów została zwiększona w szkole podstawowej ze 140 na 149, natomiast w liceum z 200 na 209.Stypendyści szkół podstawowych otrzymają comiesięcznie 600 zł, dla uczniów liceów ogólnokształcących województwa lubuskiego przewidziano 800 zł. Lista rankingowa stypendystów Lubuskich Talentów na rok szkolny 2021/2022 dostępna jest tutaj:

Przypomnijmy, program stypendialny Lubuskie Talenty, skierowany jest do uczniów lubuskich szkół podstawowych (klas VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klas I-III), szczególnie uzdolnionych w zakresie  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych.

Zobacz:  Wracają upały w Lubuskiem. W weekend na termometrach znów zobaczymy 30 stopni

Uczniowie podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli oraz pedagogów szkolnych. Kryterium niezbędnym, które bezwarunkowo należy spełnić aby ubiegać się o stypendium jest uczęszczanie do szkoły na terenie województwa lubuskiego, uzyskanie średniej na poziomie co najmniej 5,33 oraz niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z wybranych przedmiotów.

O stypendium, w roku szkolnym 2021/2022 mogła ubiegać się jedynie osoba, która bezwarunkowo spełniła wszystkie kryteria wskazane powyżej i nie otrzymywała go w roku ubiegłym.

Zobacz:  Wracają upały w Lubuskiem. W weekend na termometrach znów zobaczymy 30 stopni

Program stypendialny Lubuskie Talenty realizuje Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Projekt współfinasowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Co o tym sądzisz? Zostaw komentarz